Privacy verklaring

Op deze pagina informeren we jullie over de huidige privacy wetgeving. De wettelijke regels over het beschermen van privacy zijn vastgelegd in de Algemene verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van deze wet.

Welke informatie gebruiken wij en waarom?

Om jullie te begeleiden als vroedvrouw hebben wij persoonsgegevens nodig (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en zorgverzekering) en informatie over je huidige welzijn (medisch, psychisch en emotioneel), maar ook uit het verleden. Hiervoor stellen wij aan het begin van de begeleiding veel vragen en de antwoorden noteren we in je dossier. Deze gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Indien het voor de zorg nodig is om gegevens met derden uit te wisselen (zoals een gynaecoloog, laboratorium, echocentrum, kraamzorg of de huisarts) dan valt dit onder deze wet en zal dit nooit zonder jouw medeweten gebeuren. Indien wij gegevens opvragen van andere zorgverleners (eerdere verloskundige, huisarts, medisch specialisten, en andere) dan vragen wij hiervoor expliciete toestemming aan jullie. Ook andere zorgverleners kunnen met jullie expliciete toestemming gegevens bij ons opvragen. Deze gegevens uitwisseling vindt altijd plaats in een beveiligde digitale omgeving of per post.

Alle informatie die wij van jou/jullie hebben (je verloskundig medisch dossier) staan in een beveiligde digitale omgeving. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle vroedvrouwen die bij VIVE werkzaam zijn, inclusief incidentele waarnemers tijdens het moment van hun waarneming. Daarnaast printen wij je gegevens ook uit en overhandigen deze persoonlijk, zodat je inzicht hebt in alle opgeslagen gegevens. Daarnaast heb je ze zelf dan ook direct beschikbaar, mocht er acute zorg nodig zijn door ons of derden. Indien er gegevens zijn die je wilt corrigeren, verwijderen, overdragen of juist niet (meer), of als je een bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw gegevens, dan laat je dit weten aan je eigen vroedvrouw. Zij zal dan samen met jou kijken hoe dit aan te passen valt. Wij printen ook regelmatig een lijst uit met alle cliënten die op dat moment n onze praktijk onder zorg zijn. Deze lijst bevat oa de uitgerekende data, de contactgegevens, bloedgroep, aantal zwangerschappen/kinderen en eventuele bijzonderheden die collega’s moeten weten indien zij onverhoopt ingezet moeten worden om zorg te verlenen. Dit is een lijst die wij in onze tas bij ons dragen en waar wij zorgvuldig mee omgaan. Je digitale dossier bewaren wij minimaal 15 jaar, volgens de wettelijke verplichting van de WGBO.

Hoe communiceren we met elkaar, wat wil jij daarin wel/niet?

In de praktijk is er regelmatig uitwisseling tussen cliënten en hun vroedvrouw per e-mail, sms en app. De beveiliging van deze systemen voldoet niet aan de eisen voor de uitwisseling van persoonlijke gegevens. Wij zullen zelf niet actief zonder toestemming persoonlijke gegevens via deze kanalen uitwisselen. Stel je zelf per e-mail of sms/app een vraag dan bevindt die vraag, inclusief een eventueel antwoord van ons, zich in een niet beveiligde systeem. Er zijn ook beveiligde communicatie systemen op de telefoon, zoals de Kanta app, neem hierover contact op met je eigen vroedvrouw, als je dit wilt gebruiken. Het is belangrijk dat jullie zelf verantwoordelijkheid nemen over wat je wel/ niet via deze wegen wilt communiceren. Als je deze communicatie middelen absoluut niet wilt gebruiken, laat dit dan weten aan je vroedvrouw en gebruik ze zelf ook niet. Hetzelfde geldt voor geboortekaartjes. Op onze praktijk verwelkomen wij middels geboortekaartjes graag de kindjes die geboren zijn. Als je een kaartje aan ons geeft/ opstuurt, dan gaan wij er vanuit dat jullie daarmee toestemming geven aan ons om het kaartje op de praktijk te zetten, alwaar voor iedereen zichtbaar.

Mocht je zelf specifieke vragen hebben rondom dit onderwerp, stel ze aan je vroedvrouw. Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw gegevens, laat het ons weten. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons