Hoe werken wij?

Wij staan voor individueel afgestemde zorg. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zien wij als de basis voor een goede samenwerking. Hiervoor is het nodig om een persoonlijke band op te bouwen en continuïteit van zorgverlener te hebben. Om op een voor ons gezonde manier continuïteit van zorg te bieden, nemen wij per vroedvrouw maximaal 3-5 zwangeren per maand aan.

Jullie kiezen een eigen vroedvrouw,  die jullie in het gehele traject begeleidt; zwangerschap, geboorte en kraambed. Jullie onderzoeken samen met haar jullie uitgangspunten en zorgvraag. Zij is het eerste aanspreekpunt en jullie kunnen haar altijd rechtstreeks bellen.

We zien in onze praktijk dat de persoonlijke afgestemde zorg die wij bieden leidt tot veel minder interventies en tot meer tevredenheid van cliënten. Ook groter onderzoek bevestigt dit. Deze vorm van zorg waarin je in het gehele traject wordt begeleidt door 1 of 2 zorgverleners en waarin continuiteit wordt gewaarborgd, noemen we caseload verloskunde.

We inspireren graag toekomstige collega’s en dragen bij aan hun opleiding. Dit betekent dat er regelmatig studenten met ons meelopen. De vraag naar onze vorm van zorg is groter dan het aanbod en wij werken eraan om deze vorm van zorg in de toekomst verder te bestendigen.

 

Extra zorg

De reguliere verloskundige zorg zoals deze in Nederland gegeven wordt, valt binnen het basispakket van elke zorgverzekering. Deze zorg (zwangerschap, bevalling en kraambed) geven wij. Daarnaast  bieden we extra zorg aan waaronder coaching en gaan wij als doula mee naar het ziekenhuis als jullie dat willen. Voor deze zorg vragen wij een extra bijdrage die niet vergoed wordt door de verzekering.

Zie onze pagina tarieven voor de bedragen.

Samenvattend omvat onze volledige zorg, dus inclusief ‘extra zorg’, het volgende:

  • Een vaste persoonlijke vroedvrouw in plaats van meerdere wisselende verloskundigen zoals in een reguliere groepspraktijk.
  • Bij ziekte en afwezigheid is er altijd een andere vroedvrouw beschikbaar voor jou / jullie, die dezelfde soort (extra) zorg verleent.
  • Onze consulten duren 1 tot 1,5 uur om tijd te hebben voor verdieping.
  • Vrijblijvend kennismakingsgesprek van 1 uur voor je in zorg komt.
  • Continue telefonische bereikbaarheid, zowel voor spoed als voor ‘niet medisch spoedeisende’ zaken. We zien elkaar naar jouw behoefte, meestal is dit zo’n 12-14 keer tijdens zwangerschap.
  • Gedurende een zwangerschap plannen we ook een afspraak bij jullie thuis.
  • Indien er in de zwangerschap een medische indicatie ontstaat en er gekozen wordt om onder zorg te gaan in het ziekenhuis, dan blijven wij,  indien gewenst, ook betrokken.
  • ‘Doulazorg’ tijdens de bevalling, dat wil zeggen dat we bij je zijn vanaf het moment dat jij dit fijn vindt tot na de geboorte van jullie kind, ongeacht de plaats en verloop van de bevalling. Dus ook indien je bevalling onverhoopt overgedragen moet worden aan de gynaecoloog (igv een medische indicatie of verhoogd risico).

 

Wij zijn allen BIG geregistreerd  en ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV. We werken conform de landelijke verloskundige richtlijnen en conform de aanbevelingen en richtlijnen van onze diverse aanvullende opleidingen. Bea van der Put is onze versiekundige (voor het keren van stuitenkindjes) en staat ingeschreven in het versieregister van de KNOV.

Samenwerking

 Ons woon-werkgebied is de afgelopen jaren geschoven en we werken nu met verschillende ziekenhuizen in de regio samen. Het OLVG Locatie West  in Amsterdam is ons regioziekenhuis, waarmee we samen met andere verloskundigenpraktijken in  een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) zitten.  Hier bevindt zich ook Bevalcentrum West, een geboortecentrum voor niet-medische, poliklinische bevallingen. Wij zijn vennoot en mede initiatiefnemer van dit bevalcentrum. 

Echo’s / versie

Voor echo’s kan je terecht bij Natasha Polgár, zij maakt echo’s in Almere. Voor afspraken kan je haar bellen of appen op 085-2007332. Verder werken wij samen met diverse echo-centra. 

Mocht er een wens ontstaan om een kindje te draaien in de buik vanwege een stuitligging, dan verwijzen wij graag naar Bea van der Put.

EVAA

Tevens zijn wij lid van de vereniging EVAA, het samenwerkingsverband van eerstelijns verloskundigen in Amsterdam & Amstelland.